چاپ

دپارتمان خدمات مهندسی

• مشاوره و آموزش¬های مورد نیاز بمنظور برنامه¬ریزی و مدیریت استقرار سیستم های نوین نگهداری و تعمیرات
• ممیزی و بازرسی فنی واحدهای صنعتی و ارائه راهکارهایی در جهت بهینه¬سازی خطوط تولید
• ارائه خدمات در زمینه مهندسی معکوس تجهیزات و ارائه نقشه ساخت از کلیه تجهیزات
• کنترل کیفی قطعات در حال ساخت یا موجود در انبار
• کدینگ کالاهای فنی موجود در انبار
• تهیه و تامین کلیه روغن های صنعتی با برند¬های معتبر
• برگزاری دوره¬های آموزشی تخصصی

عکس های دپارتمان خدمات مهندسی